‘Is het de kunst om te rellen of is het rellen om de kunst?’
Het tweede deel berust op verhalen uit het verleden toen Zeewolde nog de ambitie had om een kunstenaarsdorp te worden, helaas is het eerste op dit moment waar. Zeewolde heeft sinds 1992 een KunstKring die actief is geweest met onder andere open atelierdagen, kunstmarkten en lezingen met als doel een bijdrage te leveren aan de uitstraling van Zeewolde als kunstenaarsdorp. De vereniging met ongeveer tachtig enthousiaste leden wil laten zien dat kunst belangrijk is voor de creatieve uiting.

Sinds kort heeft de Kunstkring een nieuwe voorzitter, Margreet Faber. Margreet kun je kennen van Atelier ‘Perspectief in 8’ waar zij schilderlessen en workshops organiseert om mensen weer in aanraking te laten komen met het creatieve proces. Zij wil met de KunstKring laten zien dat, met of zonder corona, kunst nog altijd leeft! Het is enorm boeiend en interessant om op een creatieve wijze je mening te uiten en er over te discussiëren. Creatief vorm geven aan ongenoegens, gevoelens of meningen.

Als nieuwe voorzitter is zij benieuwd of er weer een tijd komt dat we te maken krijgen met ‘rellen om de kunst in plaats van om het rellen’.

Uiteraard zijn relschoppers welkom om zich aan te sluiten bij de Kunstkring Zeewolde en wij zullen hen graag kennis laten maken met het ‘anders’ uiten van hun ongenoegen.